Deze website maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren, het webverkeer te analyseren en voor persoonlijke advertentiedoeleinden. 

    

Camper beladen

In Nederland moeten voertuigen aan ladingvoorschriften voldoen, zo ook campers. Er wordt onderscheid gemaakt tussen campers geregistreerd als personenauto (< 3500kg) en als bedrijfsauto (>3500 kg). Op deze pagina lees je hoe de wet het heeft geregeld.

Lading wordt onderverdeeld in deelbare en ondeelbare lading.

Deelbare lading…

(Regels voor een personenauto, bedrijfsauto en eventuele aanhangwagen)
Ook wel korte lading genoemd. Denk aan een fiets, scooter, motorfiets, dak-koffer en ladingkist. De maximale uitsteekmaten zijn:

 • Aan de voorzijde: lading mag niet aan de voorzijde uitsteken. Bij een aanhangwagen is het hart van het trekoog de voorzijde.
 • Aan de zijkanten: bij de personenauto (camper) mag de lading maximaal 20 centimeter aan de zijkant uitsteken. De totale breedte mag maximaal 2.55 m. zijn.
  Bij een bedrijfsauto (camper) mag de lading niet uitsteken buiten de toegestane breedte (2.55 m).
 • Aan de achterzijde: lading mag aan de achterzijde niet meer dan 1 meter uitsteken, en niet meer dan 5 meter achter de achteras.

Ondeelbare lading…

(Regels gelden voor een personenauto, bedrijfsauto en eventuele aanhangwagen)
Lading die niet kleiner is te maken. Denk aan een ladder, mast, surfplank enz.

De maximale uitsteek maten aan de voorzijde zijn:

 • 1 m voor het voertuig als dat voertuig een toegestane maximummassa < 3.5 ton heeft.
 • 4.3 m voor het hart van de vooras het voertuig als dat voertuig een toegestane maximummassa ≥ 3.5 ton heeft.
 • Bij een aanhangwagen mag de lading uitsteken tot het trekoog.

De maximale uitsteekmaten aan de achterzijde zijn:

 • 1 m achter het voertuig als dat voertuig een toegestane maximummassa < 3.5 ton heeft.
 • 0.5 maal de lengte van het voertuig en maximaal 5 m achter het hart van de achteras als dat voertuig een toegestane maximummassa ≥ 3.5 ton heeft. Dit geldt ook voor aanhangwagens.

Markeringsborden…

Lading die voor of achter het voertuig meer dan 1,00 meter uitsteekt moet zijn voorzien van een voorgeschreven markeringsborden. Wanneer een markeringsbord bij nacht wordt gevoerd, moet aan de achterzijde van de uitstekende lading een rood licht branden en aan de voorzijde een wit licht.

Markeringsborden zijn kunststof of aluminium borden van 50 bij 50 centimeter, met diagonale rode en witte strepen.

Markeringsborden Europa…

Sommige landen in Europa hanteren hun eigen voorschriften voor het toegepaste materiaal en de uitvoering van de markeringsborden. De maatvoering is algemeen 50 x 50 centimeter. De meeste landen accepteren de kunststoffen borden. Kijk voor de specifieke regels over belading en markeringsborden bij de landeninformatie van het desbetreffende land.

Overbelading camper…

Overgewicht is een gevaar dat bij veel campers op de loer ligt. Je neemt tenslotte meer mee dan alleen een setje schone kleren.

 • Het Beïnvloedt rij- en remgedrag negatief.
 • Je bent in overtreding, dus je riskeert een boete plus de verplichting om ter plekke gewicht te verminderen.
 • De verzekeraar kan bij een ongeval weigeren schade uit te keren.

Alle reden dus om moeite te doen je camper op gewicht te houden en stabiel te beladen.

Overbelading camper in het buitenland…

In Europa gaat men verschillend om met de marges bij overbelading. De kans op een bekeuring of de eis om lading te lossen kan in het buitenland aanmerkelijk groter zijn. Reden te meer om je aan de op het kenteken aangegeven ‘toegestane maximum massa’ te houden.

Weet wat je weegt…

Kijk hier voor meer info ‘Weet wat je weegt’

Let op! Het kan misgaan als de camper is voorzien van hulpluchtvering. Veel camperaars brengen na het laden van de wagen de hulpluchtvering zodanig op lucht, dat deze de opbouw van de camper omhoog duwt. Voertuigen met een mechanisch regelbare lastafhankelijk remsysteem bij de achteras krijgen nu het sein dat de camper leeg is, terwijl deze feitelijk zwaar beladen is. Dit kan leiden tot onvoldoende remvermogen op de achteras, of zelfs tot onvoldoende remvermogen in totaal. Gevolg: de camper kan in noodsituaties niet tijdig en veilig tot stilstand komen.

Camperverzekering en overbelading…

Overbelading kan gevolgen hebben voor de uitkering bij schade. Verzekeringsmaatschappijen hebben doorgaans in hun polisvoorwaarden clausules opgenomen over het uitsluiten van uitkering bij schade als deze het gevolg is van roekeloosheid.

De verzekeringsmaatschappij kan overbelading echter alleen aangrijpen als reden om niet uit te keren, als uit onderzoek van de politie en de verzekeraar blijkt, dat het de oorzaak is van de schade.

NKC Camperverzekering…

Wil je weten welke voorwaarden er gelden voor polisdekking in de NKC Camperverzekering?

Fietsendrager…

Voor fietsendragers en lastdragers gelden verschillende regels. Wij behandelen hieronder de belangrijkste eisen.

Regelgeving vast gemonteerd fietsdrager…

Bij het vervoer van goederen aan de achterzijde van camper – met een toegestaan maximum massa van niet meer dan 3.500 kilogram – geldt het volgende:

 • De goederen, bijvoorbeeld fietsen, moeten deugdelijk zijn bevestigd op, in of aan een deugdelijke, goedgekeurde lastdrager.
 • De lastdrager moet deugdelijk aan het voertuig zijn bevestigd.
 • De lastdrager met inbegrip van de goederen mag niet meer dan 0,20 meter buiten de zijkanten van het voertuig uitsteken.
 • Als de lastdrager is geconstrueerd voor het vervoer van specifieke goederen, mogen niet meer van deze goederen worden vervoerd, dan waarvoor de constructie is bestemd. Bijvoorbeeld: niet meer fietsen dan er wielgoten zijn. Er mogen geen andere goederen op worden vervoerd dan waarvoor de drager is ontworpen.
 • Als de verlichting en retroreflectoren van het voertuig door de lastdrager of de goederen worden afgeschermd, moet de lastdrager aan de achterzijde twee rode achterlichten, twee rode remlichten, twee niet-driehoekige rode retroreflectoren en twee ambergele richtingsaanwijzers hebben. Die moeten zijn aangebracht op een afstand van niet meer dan 0,50 meter vanaf het punt van de grootste breedte van het voertuig met inbegrip van de lastdrager.
 • Als de op het voertuig aangebrachte kentekenplaat door de lastdrager of de goederen wordt afgeschermd, moet de lastdrager zijn voorzien van een kentekenplaat met het kenteken van het voertuig waarop de lastdrager is aangebracht, evenals de kentekenverlichting. Het kenteken moet goed leesbaar zijn en de kentekenplaat moet het voorgeschreven goedkeurmerk hebben. Een stuk karton met geschreven kenteken mag dus niet.

Regelgeving fietsdrager op de trekhaak

Sommige camperaars plaatsen een fietsdrager op de kogel van de koppeling. Hiervoor gelden de volgende eisen:

 • De verticale last mag niet meer dan vijftig kilogram bedragen als er geen duidelijkheid is over de door de fabrikant van de trekhaak vastgestelde maximale verticale last onder de koppeling.
 • De lastdrager mag met inbegrip van de bevestigingsdelen onder normale gebruiksomstandigheden het wegdek niet raken.
 • De bevestigingsdelen, die na het gedeeltelijk verwijderen van de lastdrager op de trekhaak achterblijven, mogen de bewegingsvrijheid van een aangekoppelde aanhangwagen niet beperken.
 • Als de lading de standaardverlichting afschermt, is het verplicht de achterzijde van de lastdrager te voorzien van verlichting. Daarvoor zijn speciale verlichtingsbalken verkrijgbaar die ook zijn voorzien van een mistlamp.

Regelgeving in het buitenland…

Wanneer je op vakantie gaat naar het buitenland is het belangrijk om te weten welke wetten er daar gelden. De meeste regels zijn in de EU-landen hetzelfde maar soms zijn er kleine verschillen. Met name de maximale breedte kan verschillen. Zie de NKC landeninformatie voor de details.

Weergaven: 93

Related Posts

error: