Milieuzones

Belang van goede luchtkwaliteit

De leefbaarheid en gezondheid van burgers zijn in Europa erg belangrijk. Daarom heeft de Europese commissie normen voor lokale luchtkwaliteit opgesteld. Samen met het Rijk werken de gemeenten aan allerlei maatregelen om in heel Nederland aan deze normen te voldoen. Al deze maatregelen komen samen in het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.

Stel uw vraag via "WhatsApp"