Milieuzones in Frankrijk

06/15/2017

Sinds 1 juli 2016 is er in Frankrijk een wetgeving genaamd Crit’Air, waarmee Franse gemeentes milieuzones kunnen instellen. Deze wetgeving heeft als doel het verlagen van de uitstoot van stikstofoxiden en fijnstof. Een milieuzone kan bestaan uit een zone waar beperkt verkeer toegestaan is (in het Frans een Zone à Circulation Restreinte genoemd, ZCR) of uit een luchtkwaliteitszone. Binnen deze zones mogen op werkdagen tussen 08.00 en 20.00 uur alleen voertuigen rijden die over een milieusticker beschikken. De milieusticker heet een Crit’Air Ecovignet en maakt onderscheid tussen oudere motorvoertuigen, recentere motorvoertuigen en milieuvriendelijke voertuigen.

Crit’Air Ecovignet

De milieusticker bestaat uit 6 categoriën en kleuren. Het type Crit’Air Ecovignet is afhankelijk van het jaartal waarin een voertuig is geregistreerd, de energieklasse en de EURO-norm (mate van emissie). Op www.certificat-air.gouv.fr wordt informatie gegeven over het

Ecovignet en de milieuzones in Frankrijk.

De milieusticker online bestellen De milieusticker is ook verplicht voor buitenlandse voertuigen. Waar de milieusticker voor Franse voertuigen sinds juli 2016 kan worden aangevraagd, is het sinds woensdag 1 februari 2017 ook voor voertuigen die niet in Frankrijk geregistreerd staan mogelijk om het Crit’Air Vignet te bestellen. Dit is mogelijk op de volgende website: https://www.certificat-air.gouv.fr/demande.

Tot het zover is, kun je al op de webite terecht om de simulator te gebruiken, zodat je kunt zien welk Crit’Air Vignet je nodig zult hebben voor jouw type voertuig. Ga naar www.certificat-air.gouv.fr/simulation om de simulator in te vullen.

Let op: www.certificat-air.gouv.fr is de enige officiële website om het vignet te bestellen! De prijs van het vignet is vastgesteld op € 3,70. Inclusief verzendkosten komt het totaalbedrag voor Franse voertuigen uit op € 4,18 (verzending binnen Frankrjik).

Milieuzone in Parijs

Vanaf 1 september 2015 is de eerste zone voor beperkt verkeer in Parijs een feit. Het betreft het geheel aan wegen binnen de périphérique, de ring van Parijs. De toegang tot deze milieuzone is verboden voor zware voertuigen, bussen en touringcars die geregistreerd zijn voor 1 oktober 2001. Vanaf 1 juli 2016 zijn personenauto’s en bedrijfsvoertuigen die voor 1 januari 1997 geregistreerd zijn ook verboden in de Franse hoofdstad.

Vanaf juli 2016 is het Crit’Air vignet verplicht in Parijs.

Milieuzone in Grenoble

Vanaf 1 november 2016 is de omgeving rondom Grenoble een luchtkwaliteitszone. Het betreft een “sporadische milieuzone”: bij aanhoudende luchtvervuiling is het vignet verplicht. Het ecovignet is dan verplicht op alle wegen, snelwegen en autosnelwegen van de gemeentes binnen de metropool van Grenoble. Wanneer het luchtvervuilingsalarm vijf of meer dagen van toepassing is, mogen enkel voertuigen met het Crit’Air Ecovignet binnen categorie 1-5 rijden. Vanaf de 7e dag van het alarm mogen enkel voertuigen binnen categorie 1-3 rijden. Hiernaast geldt er vanaf de 2e dag een verlaging van de maximumsnelheid van 20 km/uur.

Milieuzone in Lyon

Het Crit’Air Ecovignet is op 12 december 2016 ook ingevoerd in Lyon, inclusief buurtstad Villeurbanne. Het systeem in Lyon is anders: even en oneven kentekens dienen elkaar af te wisselen op dagen dat er verhoogde luchtvervuiling is. Op deze dagen mogen even en oneven kentekens om de beurt een dag rijden. Wanneer er vier opeenvolgende dagen met verhoogde luchtvervuiling zijn, wordt het oranje Crit’Air Ecovignet 3 toegevoegd aan het afwisselingssysteem. Crit’Air Ecovignetten Electro 1, 2 en 3 zijn uitgesloten van dit afwisselingssysteem, zij mogen altijd rijden.

In geval van controle

De Franse overheid heeft nog geen decreet aangekondigd over een eventuele boete en de hoogte hiervan. Er worden tot nader bericht geen bekeuringen uitgeschreven wanneer men niet over de verplichte milieusticker beschikt. In geval van controle zal men gewezen worden op de verplichting de milieusticker aan te schaffen.

Daarentegen zijn verontreinigende voertuigen van voor 1997 niet meer toegestaan in de betreffende zones. Dit geldt voor voertuigen die in Frankrijk geregistreerd staan, als ook voor voertuigen die in andere landen geregistreerd staan. Bij het niet in acht nemen van deze regelgeving, kan men bekeurd worden. Voertuigen die niet binnen de Crit’Air classificatie vallen, worden beschouwd als een verontreinigend voertuig. De boete bedraagt € 65,- voor vrachtwagens en € 68,- voor andere voertuigen

(bron: Mairie de Paris).

Uitzonderingen

Bepaalde voertuigen zijn uitgezonderd en hoeven niet te zijn voorzien van een milieusticker binnen de milieuzones. Dit is het geval voor voertuigen van publieke diensten (politie, brandweer, SAMU, enzovoort) en voertuigen van staatsbedrijven.

Reizigers die in het bezit zijn van een Europese gehandicaptenparkeerkaart zijn ook uitgezonderd. De kaart dient altijd zichtbaar in het voertuig te liggen.

Bepaalde private voertuigen kunnen ook uitgezonderd worden van het ecovignet, wanneer er autorisatie is verkregen door de gemeente of de staat. Deze uitzonderingen kunnen oldtimers, toeristische voertuigen of wegenwachtdiensten betreffen.

Toekomstige milieuzones

 • Avignon
 • Arras
 • Annemasse
 • Bordeaux
 • Cannes
 • Clermont-Ferrand
 • Champlan
 • Baskische kust-Adour
 • Duinkerke (Dunkerque)
 • Dijon
 • Epernay
 • Faucigny, Glières, Bonneville
 • Grenoble
 • Lille
 • Le Havre
 • Lyon
 • Montpellier
 • Parijs
 • Reims
 • Rouen
 • Saint-Etienne
 • Straatsburg (Strasbourg)
 • Saint Maur-des-Fossés
 • Toulouse
 • Marnevallei (Vallée de la Marne)

Meer informatie