Deze website maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren, het webverkeer te analyseren en voor persoonlijke advertentiedoeleinden. 

    

Meer informatie over inschrijven bij gemeente, NIE, rijbewijs en meer bij het wonen in Spanje

Woon je gedurende meer dan drie maanden in Spanje dan ben je als EU staatsburger verplicht je te laten inschrijven in het bevolkingsregister van de gemeente waar je verblijft. Deze inschrijving is geheel gratis en heeft in Spanje ook de naam “empadronamiento” gekregen. Hieronder meer informatie over dat proces, het aanvragen van een NIE nummer, wat te doen met een rijbewijs en meer nuttige informatie bij een langdurig verblijf in Spanje.

Wat is het gemeentelijke bevolkingsregister

Het Gemeentelijke Bevolkingsregister (Padrón Municipal) is een administratief register waarin alle inwoners van een gemeente worden ingeschreven. Hierin worden de persoonsgegevens, nationaliteit, identiteits- of paspoortnummer, opleidingsniveau en gebruikelijke woonplaats van de belanghebbende opgenomen.
Inschrijving in het bevolkingsregister bewijst dat een persoon op een bepaald adres in de gemeente woont, hoewel het geen bewijs van wettelijk verblijf in Spanje is noch de burger enig recht verleent dat hem of haar niet toekomt uit hoofde van de geldende wetgeving.

De inschrijving in het bevolkingsregister dient om de inwoners van een gemeente te tellen en te identificeren en zo de openbare diensten (medische centra, scholen, openbaar vervoer, enz.) aan te passen aan de grootte van de bevolking van de gemeente. Volgens de Spaanse wet is elke plaatselijke overheid verplicht om de burgers bepaalde gemeentelijke diensten aan te bieden. Hoe meer inwoners een gemeente bijgevolg heeft, hoe meer verplichte openbare diensten. Inschrijving in het bevolkingsregister is een verplichte vereiste om in aanmerking te komen voor fundamentele diensten zoals schoolinschrijving, eerstelijnsgezondheidszorg en de ziekteverzekeringskaart.

Hoe en waar kan ik me inschrijven in het bevolkingsregister

Een burger kan zich inschrijven in de gemeente waar hij of zij gebruikelijk woont. Als u meerdere woningen bezit in Spanje, moet u zich inschrijven in de gemeente waar u gedurende het jaar het meeste woont. Inschrijving in het gemeentelijke bevolkingsregister is gratis.

Iedereen die in Spanje woont, is verplicht om zich in te schrijven in het bevolkingsregister van de gemeente waar hij of zij normalerwijze woont. Voor de inschrijving moet de belanghebbende het origineel en een fotokopie van zijn of haar identiteitsbewijs of paspoort en indien beschikbaar een bewijs van inschrijving in het centrale register voor buitenlanders, of in voorkomende gevallen een voorlopige asielaanvraag of een door een Spaanse autoriteit afgegeven geldig identiteitsdocument voor niet-communautaire buitenlandse burgers voorleggen.

Bovendien moet u kunnen aantonen dat u doorgaans op uw adres woont, bijvoorbeeld aan de hand van de eigendomstitel van uw woning, een huurovereenkomst of enig ander document dat aantoont waar u woont.
Alle inwoners moeten eventuele wijzigingen van hun persoonlijke omstandigheden meedelen aan de gemeente indien hierdoor de overeenkomstige persoonsgegevens veranderen.

Het NIE nummer

Het Identificatienummer voor Buitenlanders (Número de Identificación de Extranjeros, NIE) is een uniek, persoonlijk en exclusief nummer dat het Directoraat-Generaal van de Politie toekent aan buitenlanders. Dit nummer moet op alle openbare documenten staan die worden afgegeven aan of behandeld worden voor de buitenlandse burger in Spanje, maar ook op alle aanvragen die hij of zij indient bij de overheid en op heel wat documenten van privé-instellingen (banken, verzekeringsmaatschappijen, enz.

Het NIE is geen identiteitsdocument. De Europese Burger moet bijgevolg samen met zijn of haar NIE steeds zijn of haar overeenkomstige identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, enz.) van zijn of haar land voorleggen. Het NIE kan in Spanje zelf of in het land van herkomst via de Spaanse Ambassade of het overeenkomstige Spaanse Consulaat worden aangevraagd. In Spanje moet het NIE worden aangevraagd in het bevoegde Commissariaat van de Nationale Politie (Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía) naargelang de gemeente waarin u woont.

Moeten EU-burgers die in Spanje wonen hun rijbewijs vernieuwen?

Uit hoofde van artikel 15.4 van het Algemeen Bestuurdersreglement (Reglamento General de Conductores, Koninklijk Besluit D818/2009 van 8 mei) zijn EU-burgers die wettelijk in Spanje wonen verplicht om hun rijbewijs te vernieuwen. Deze eis is van toepassing op EU-burgers:

die reeds 2 jaar wettelijk in Spanje wonen, te tellen vanaf 19 januari 2013. Dit is de datum waarop Richtlijn 2006/126/EG in werking trad.
met een rijbewijs met permanente geldigheid of een geldigheidstermijn van meer dan 15 jaar voor rijbewijzen van Groep 1 (AM, A1, A2, A, B en BE) of van meer dan 5 jaar voor rijbewijzen van Groep 2 (BTP, C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE).

Deze personen moeten hun rijbewijs vernieuwen vanaf 19 januari 2015.

EU-burgers die na 1 januari 2013 in Spanje zijn komen wonen, moeten hun rijbewijs vernieuwen twee jaar nadat ze hun verblijfsvergunning hebben verkregen (bijvoorbeeld, als een EU-burger zijn of haar wettelijke verblijfsvergunning op 06/06/2014 verkreeg, moet hij of zij zijn of haar rijbewijs vanaf 06/06/2016 vernieuwen).

Anderzijds moeten ook EU-burgers die in Spanje wonen en een vervallen of bijna vervallen EU-rijbewijs hebben, dit vernieuwen.

Om hun rijbewijs in eender welk van de vermelde gevallen te vernieuwen, moeten wettelijke residenten met een rijbewijs van hun land die al minstens twee jaar in Spanje wonen een afspraak maken. Deze afspraak kan worden gemaakt door te bellen naar 060 of via de website van het Directoraat-Generaal Verkeer (DGT), waar informatie te vinden is over de termijnen, de administratieve eisen, de in te dienen documenten en alle overige gegevens die nodig zijn om het rijbewijs correct te vernieuwen.

Deze informatie is afkomstig van de pagina van de Diputación de Alicante.

Weergaven: 80

Related Posts

Advertenties

ACT
E-bikes en Steps
motorhome-depot-1
ACSI
M-sat
KAMOEN-MOTORHOMES
reclame-obelink
lacros
beflexx
ACT Glerum
STEFO-E-BIKE
Kattenberg
Ekowax
Elektrische Vouwfietsen-folt
dicar
NKC

Hoe werkt Camping-Car park (NL)

 

  • 5Bezoekers online. :
  • 4Bezoekers vandaag:
  • 418Bezoekers gisteren:
  • 2221Bezoekers vorige week:
  • 374819Totaal aantal bezoekers :

Samenwerking

Wij werken samen met de volgende organisaties:

Camperreis Inspiratiegidsen

Met onze inspiratiegidsen over Marokko en Griekenland bieden we je een uniek concept. Deze gidsen zijn beschikbaar in boek- en/of pdf formaat en bevatten een digitale navigatiekaart en bijbehorende video’s.

Kies jouw favoriete bestemming en ontdek alles wat Marokko of Griekenland te bieden heeft met onze inspiratiegidsen!

Reclame

lacros-300x300-3
lacros
lacros
lacros-300x300-4
lacros-300x300-5

Reclame

error: