Deze website maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren, het webverkeer te analyseren en voor persoonlijke advertentiedoeleinden. 

    

Eerste Kamer akkoord met fijnstoftoeslag oudere diesels

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 17 december ingestemd met een toeslag van 15 procent in de wegenbelasting voor oudere diesels, als onderdeel van een reeks van belastingmaatregelen. De toeslag was al bij eigenaren aangekondigd, maar was tot gisteren nog niet definitief.

Dieselvoertuigen

Vanaf 2019 krijgen eigenaren van bepaalde dieselvoertuigen te maken met nieuwe milieumaatregelen in Nederland. Het doel van deze maatregelen is om de aanschaf en het gebruik van vervuilende dieselvoertuigen te ontmoedigen zodat minder schadelijke stoffen in de lucht komen. De regels die hieruit voortvloeien zijn veelal gebaseerd op de (milieu)gegevens van het voertuig die in het kentekenregister staan. In dit dossier leest u wat de rol van de RDW is, hoe u uw voertuiggegevens kunt inzien en wat de laatste ontwikkelingen zijn rondom dieselvoertuigen.

Wat is de rol van de RDW?

Als een fabrikant een nieuwe dieselauto op de markt wil brengen, wordt deze eerst uitvoerig getest door een Europese voertuigautoriteit zoals de RDW. Er wordt onder meer getest op de uitstoot van schadelijke stoffen zoals NOx, deeltjes en CO2. Als een dieselauto is goedgekeurd door de RDW of een andere voertuigautoriteit van de Europese Unie, mag deze in de Europese Unie worden verkocht en de openbare weg op. De waarde van (milieu)gegevens staat dan in het gratis toegankelijk kentekenregister.

Hoe kan ik mijn voertuiggegevens inzien?

De RDW registreert voertuiggegevens in het kentekenregister. Met de RDWKentekencheck of de app ‘RDW Voertuig’, kunt u door het invoeren van een Nederlands kenteken gratis niet-privacygevoelige gegevens over een voertuig opvragen.

Ontwikkelingen

Ontwikkeling 1: Extra belastingheffing vanwege fijnstof

Oudere dieselvoertuigen zonder af-fabriek roetfilter stoten substantieel meer fijnstof uit dan nieuwere dieselauto’s met een af-fabriek roetfilter. Daarom heeft het kabinet besloten om personenvoertuigen en lichte bedrijfswagens die op diesel rijden extra te belasten met een verhoging van de motorrijtuigenbelasting (MRB). Dat staat in het Belastingplan 2020. Het doel van de maatregel is om het gebruik van deze vervuilende voertuigen te ontmoedigen, zodat minder schadelijke stoffen in de lucht komen. In 2020 start de Belastingdienst naar verwachting met de inning van deze extra belasting.

Hoogte van uitstoot

Of een voertuig een extra heffing krijgt, is afhankelijk van de hoogte van de uitstoot van vervuilende deeltjes. Daarbij kijkt de Belastingdienst naar het gegeven ‘V.5. Uitstoot deeltjes’. Is die hoger van 5 mg/km, dan is de extra heffing van toepassing. Het voorstel is om ook voertuigen die, volgens een nieuwe meetmethode, meer dan 10 mg/kWh roet uitstoten onder de heffing te laten vallen. Meestal gaat het alleen om dieselvoertuigen van 2009 en ouder. Voor de meeste dieselvoertuigen is de fijnstofuitstoot al geregistreerd. Is dat nog niet het geval, dan heeft de RDW die alsnog bij de fabrikant opgevraagd of afgeleid van een vergelijkbaar voertuig. Deze eigenaren hebben inmiddels een brief van de RDW gehad.

Opzoeken

Eigenaren kunnen de waarde van de fijnstofuitstoot opzoeken op de website van de RDW door hun kenteken in te toetsen en te kijken bij Motor & milieu en daarna Uitstoot. Ook komen er 2 nieuwe gegevens. ‘Af-fabriek roetfilter’ geeft aan of een voertuig een roetfilter had toen die van de fabrieksband rolde. ‘Roetfilter verwijderd’ geeft aan of dit betreffende roetfilter is verwijderd en dat is doorgegeven aan de RDW. Kijk voor meer informatie op fijnstofuitstoot dieselvoertuigen wijzigen.

Ontwikkeling 2: Gelijke milieuzones

Een aantal Nederlandse gemeenten heeft een deel van hun gemeente ingericht als milieuzone. Vervuilende dieselvoertuigen mogen die milieuzone niet in. Over het algemeen gaat het om voertuigen van 15 jaar en ouder. Tot nu toe bepaalden gemeenten zelf de regels voor milieuzones.

Eén systeem

Vanaf 1 januari 2020 introduceert Nederland één systeem voor milieuzones. Gemeenten kunnen dan kiezen uit 2 type zones die ze willen gebruiken. Daarnaast worden voortaan in alle gemeenten dezelfde verkeersborden voor milieuzones gebruikt. Zo weten weggebruikers beter waar ze aan toe zijn. Gemeenten hebben vanaf 1 januari 2020 10 maanden de tijd om de nieuwe regels in te voeren en de bijhorende verkeersborden te plaatsen.

Ontwikkeling 3: In- en uitbouwen roetfilter

Nieuwe dieselvoertuigen hebben een roetfilter om aan de milieueisen te kunnen voldoen. Een roetfilter vangt voor een groot deel de roetdeeltjes op die ontstaan als de motor draait, ook wel fijnstof genoemd. Een roetfilter wordt bij nieuwe voertuigen door de fabrikant van het voertuig geplaatst.

Roetfilter verplicht

Sinds mei 2018 moet bij een dieselvoertuig een roetfilter aanwezig zijn waar de gemeten deeltjesmassa kleiner of gelijk is aan 0,005 g/km. Dit geldt ook voor een dieselvoertuig waar de milieuclassificatie gelijk of groter is dan Euro 6 of Euro VI.

Roetfilter afwezig

Heeft uw voertuig geen roetfilter (meer)? Dan wordt uw voertuig sinds mei 2018 op dit punt afgekeurd. Onder bepaalde voorwaarden is het toegestaan om het door de fabrikant geplaatste roetfilter uit oudere voertuigen te verwijderen. U moet dit doorgeven aan de RDW. Lees meer hierover op de pagina: Het roetfilter van uw voertuig verwijderen.

Ontwikkeling 4: Deeltjesteller bij APK

Bij de APK wordt gecontroleerd of een roetfilter daadwerkelijk aanwezig is (zie ook ‘Ontwikkeling 2: In- en uitbouw van roetfilter’). Tot op heden doet een keurmeester dat door op het oog te kijken of het roetfilter aanwezig is.

Deeltjesteller

Het wordt verplicht voor APK-keuringsstations om met een deeltjesteller te controleren of een roetfilter in een voertuig zit. Met deze test stelt een keurmeester vast of aan de nieuwe permanente eisen met betrekking tot deeltjesaantallen wordt voldaan. Deze methode is betrouwbaarder dan de huidige manier van controleren. Op dit moment is een meetprocedure, grenswaarden en regelgeving hiervoor in ontwikkeling.

Ontwikkeling 5: Onderzoek bestaande voertuigen

De RDW heeft 30 type voertuigen onderzocht die eerder door de RDW waren goedgekeurd. Uit het onderzoek blijkt dat 16 van deze voertuigen opvallend meer schadelijke stoffen uitstoten op de weg dan in een testsituatie. Lees meer hierover in het artikel: RDW constateert afwijkend emissiegedrag.

Nader onderzoek

Naar 2 typen doet de RDW verder onderzoek omdat de fabrikant niet aannemelijk kon maken waarom de afwijking onder de toegestane uitzonderingen valt. De RDW verwacht later de resultaten van dit onderzoek te delen. Lees meer hierover in het artikel: NOx-uitstoot2 autotypes onnodig hoog.

Ontwikkeling 6: Verbeterde testen

Eerdere testmethoden op een rollenbank in een laboratorium voorspelden niet goed wat de werkelijke uitstoot van een voertuig op de openbare weg was. De Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) is daarom de nieuwe testprocedure om uitlaatgasemissies van personenauto’s te bepalen.

Real Driving Emission-test

Deze procedure geldt sinds 1 september 2018 voor alle nieuwe personenauto’s en sinds 1 september 2019 voor alle nieuw geproduceerde lichte bedrijfswagens. Voor controle op vervuilende emissies is een nauwkeurige vastgelegde laboratoriumtest minder effectief. Daarom wordt aanvullend een praktijktest gedaan onder normale rijomstandigheden op de weg genaamd de Real Driving Emission-test (RDE). De RDW maakt deze meer realistische waarden voor iedereen inzichtelijk door ze toe te voegen aan de online voertuiginformatie op deze website.

Nieuws

Achtergronden

Hoe werkt een terugroepactie?
Terugroepacties gaan normaliter uit van de fabrikant. Bijvoorbeeld als een voertuig onveilig is. De RDW informeert hierover en houdt toezicht.

Hoe werkt een reguliere test voor een typegoedkeuring?
De RDW werkt nauw samen met technische diensten die zijn erkend om typekeuringen uit te voeren. Hoe gaat zo’n proces in zijn werk?

Veelgestelde vragen over het dieselschandaal
Antwoord op de meest gestelde vragen over de gemanipuleerde software. Zoals: Om welke voertuigen gaat het? Wat betekent dit voor het fiscaal voordeel van consumenten?

Weergaven: 31

Related Posts

error: