Deze website maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren, het webverkeer te analyseren en voor persoonlijke advertentiedoeleinden. 

    

Camperregels in Spanje; waar moet ik op letten?

De Spaanse Costa’s, steden als Madrid, Valencia en Barcelona, het mediterrane klimaat of juist de natuur en de Spaanse binnenlanden. Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om naar Spanje te gaan en jaarlijks trekken duizenden Europeanen er met de camper op uit richting dit fraaie vakantieland. Maar hoe zit het nu met de verkeersregels in Spanje? Wat mag er wel en wat mag er niet zodra je met je camper de Spaanse wegen betreedt?

Verkeersregels in Spanje

Ken je alle regels wat betreft verkeer in Spanje? Hoe worden de verschillende parkeerverboden aangeduid? Of wat dacht je van de specifieke rijstroken? Je vindt het op deze pagina.

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

 • In Spanje gelden algemene regels die bepalen dat de bestuurder van een voertuig te allen tijde controle moet hebben over het voertuig, moet beschikken over volledige bewegingsvrijheid en een vrij blikveld, en constant de aandacht bij het rijden moet hebben.
 • Op basis van deze regels kun je als bestuurder een boete krijgen als je tijdens het rijden bijvoorbeeld iets eet of drinkt, een sigaret rookt, make-up aanbrengt, iets uit het dashboardkastje pakt, blote voeten hebt, teenslippers of bergschoenen draagt of zwemkleding aan hebt.
 • Je kunt ook een boete krijgen als je als bestuurder een te dikke jas draagt omdat deze je belemmert in je bewegingsvrijheid en bovendien gevaar kan opleveren; bij alle inzittenden, ook kinderen, kan een dikke jas bij een noodstop tot ernstige verwondingen leiden omdat deze ruimte creëert tussen veiligheidsgordel en lichaam.

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.
 • Voor bestuurders die nog geen twee jaar een rijbewijs hebben, is het maximaal toegestane alcoholgehalte 0,3 promille.
 • Voor minderjarige bestuurders van elk voertuig (fiets, bromfiets, e-step enzovoort) geldt een absoluut alcoholverbod.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van voertuigen (ook fietsers) verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon of vergelijkbaar apparaat vast te houden. 
 • Let op: Ook als het voertuig stilstaat in de file of voor een rood verkeerslicht, mag de bestuurder geen mobiele telefoon vasthouden.
 • Handsfree bellen is toegestaan.

Hoofdtelefoon of oortjes

 • Het gebruik van een headset, hoofdtelefoon of oortjes voor bijvoorbeeld mobiel bellen of luisteren naar muziek, tijdens het rijden is verboden voor alle bestuurders, dus ook voor motorrijders, fietsers en bromfietsers. Gehoorbeschermers zijn ook niet toegestaan.

Apparatuur bedienen

 • De bestuurder mag apparatuur die de aandacht kan afleiden, zoals een smartphone, tablet of dvd-apparaat, tijdens het rijden niet bedienen (aanraken of programmeren) en ook mag er tijdens het rijden geen apparatuur met een scherm aanwezig zijn binnen het gezichtsveld van de bestuurder, tenzij het gaat om navigatieapparatuur.
 • Het instellen van een route op navigatieapparatuur tijdens het rijden is verboden.

Veilig inhalen

 • Rijd altijd met een ruime boog om fietsers heen; bij het inhalen van fietsers moet de bestuurder van een gemotoriseerd voertuig te allen tijde een zijdelingse afstand aanhouden van 1,50 m
 • Op wegen met twee of meer rijstroken per richting, moet je als bestuurder van rijstrook wisselen als je een fietser of bromfietser inhaalt.
 • Het is verboden om bij het inhalen fietsers, ook tegemoetkomende fietsers, op enigerlei manier te hinderen of in gevaar te brengen.

Afstand houden

 • Voertuigen en voertuigcombinaties van meer dan 10 m lang en voertuigen met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg moeten minstens 50 m afstand houden tot het voertuig voor hen. 
 • Dit geldt niet binnen de bebouwde kom, op wegen waar inhalen verboden is en in druk (file)verkeer waarbij niet kan worden ingehaald.

Rijden in de bergen

Beautiful mountain road with trees, forest and mountains in the backgrounds. Taken at state highway road in Passo Gardena, Sella mountain group of Dolomites mountain in Italy.
 • Op hellingen van ten minste 7% heeft stijgend verkeer voorrang op dalend verkeer, tenzij het stijgende voertuig zich dicht bij een uitwijkplaats bevindt.

Veilig wandelen

 • Voetgangers zijn verplicht om buiten de bebouwde aan de linkerkant van de weg te lopen als er geen voetpad aanwezig is, behalve in situaties waar het veiliger is om aan de rechterkant te lopen.
 • Iedereen die tussen zonsondergang en zonsopkomst en bij slecht zicht buiten de bebouwde kom langs de weg loopt, is verplicht een reflecterend veiligheidsvest te dragen.

Basisverkeersregels

 • Je moet rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Op een kruising moet je voorrang verlenen aan bestuurders die van rechts komen, tenzij met verkeerstekens anders wordt aangegeven.
 • In Spanje wordt niet met haaientanden, maar met een dikke onderbroken streep aangegeven dat bestuurders voorrang moeten verlenen aan bestuurders op een kruisende weg. Vaak wordt deze streep voorafgegaan door een grote omgekeerde driehoek op het wegdek. Daarnaast wordt vaak een driehoekig verkeersbord gebruikt met de daarin de tekst Ceda el paso (Voorrang verlenen).
 • Trams hebben altijd voorrang.
 • Kruispunten kunnen over het hele kruisingsvlak voorzien zijn van gele vierkanten. Bestuurders mogen dergelijke kruispunten alleen oprijden als ze deze zonder te stoppen kunnen passeren.

Rotonde

 • Als je een rotonde op wilt rijden, moet je voorrang verlenen aan bestuurders die al op de rotonde rijden.
 • Als je de rotonde wilt verlaten, ben je verplicht eerst naar de buitenste rijstrook te gaan. Als dat niet tijdig lukt, moet je een extra rondje rijden.
 • Elke manoeuvre die je wilt maken terwijl je op de rotonde rijdt, moet je aangeven met je richtingaanwijzers.

Inhalen

 • Rijdende trams moeten rechts worden ingehaald.
 • Bestuurders mogen trams waar passagiers in- en uitstappen, niet voorbijgaan.
 • Het is niet langer toegestaan om bij het inhalen maximaal 20 km/h harder te rijden dan de maximumsnelheid. De maximumsnelheid geldt in alle gevallen. 

Stilstaan en parkeren

 • Het is verboden te parkeren aan de linkerkant van de weg (tegen de rijrichting in), ook in parkeervakken aan de linkerkant. In een straat met eenrichtingsverkeer mag je wel aan de linkerkant parkeren.
 • Parkeren is onder andere ook verboden binnen 5 m van een kruising of bocht.
 • Het is verboden te stoppen of te parkeren op een fietspad of fietsstrook.
 • In steden komen parkeerzones voor die worden aangeduid met blauwe lijnen (Zona ORA), waar tegen betaling één tot twee uur kan worden geparkeerd. In Madrid heet een dergelijke zone de Zona SER. Er zijn ook zones met blauwe of groene lijnen waar betaald kan worden geparkeerd. In parkeerzones kan meestal worden betaald via een parkeermeter of mobiele telefoon. Barcelona heeft parkeermeters waar kan worden betaald met een creditcard.
 • Houd er rekening mee dat in Spaanse steden, zoals Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla en Bilbao, vervuilende auto’s soms niet meer mogen parkeren of niet meer mogen parkeren in bepaalde zones. 

Geluidssignalen

 • In steden is het geven van geluidssignalen binnen de bebouwde kom alleen toegestaan als er direct gevaar voor een aanrijding bestaat. Op sommige plaatsen is het geven van geluidssignalen helemaal verboden, hetgeen wordt aangegeven met borden. In dat geval moet je bij gevaar voor een aanrijding knipperen met je lichten.   
 • Buiten de bebouwde kom mag ook een geluidssignaal worden gegeven bij het inhalen. 
 • Bij het rijden op smalle wegen met veel bochten is het zelfs verplicht eventuele tegenliggers met behulp van geluidssignalen te waarschuwen.

Rijstroken

 • Als binnen de bebouwde kom een weg minstens twee rijstroken per richting heeft, maar geen auto(snel)weg is, staat het de bestuurder vrij om een rijstrook te kiezen.
 • Er zijn ook rijstroken die speciaal zijn voorbehouden aan auto’s zonder aanhanger met meerdere inzittenden. Dit zijn de zogenaamde VAO-stroken (Vehículos con alta occupación, voertuigen met meerdere inzittenden). Motoren mogen ook van dergelijke rijstroken gebruikmaken.
 • Op wegen met verkeer in twee richtingen kan een wisselstrook voorkomen, aan beide zijden gekenmerkt door een dubbele onderbroken streep. Deze wisselstrook is bestemd voor gebruik door verkeer in beide richtingen. Voertuigen die van deze strook gebruikmaken, moeten te allen tijde dimlicht voeren.

Motor laten draaien

 • Als het aannemelijk is dat het wachten, in een file of bij een spoorwegovergang bijvoorbeeld, langer zal duren dan twee minuten, moet de bestuurder de motor afzetten.

Afval

 • Het is verboden afval of andere objecten uit een voertuig op de openbare weg te gooien.

Maximumsnelheid Spanje

 

Binnen bebouwde kom (A) Buiten bebouwde kom Autosnelweg (autopistaautovía)
Bromfietsen 20/30/45 45 verboden
Motoren 20/30/50 90 (B) 120
Personenauto’s en campers < 3500 kg 20/30/50 90 (B) 120
Personenauto’s met aanhangwagen/caravan 20/30/50 80 90 (C)
Campers > 3500 kg 20/30/50 80 90
 • A: Sinds mei 2021 gelden de volgende algemene maximumsnelheden binnen de bebouwde kom:
  • 20 km/h op wegen met één rijbaan voor beide richtingen (zonder middenstreep) en een gelijkvloers trottoir.
  • 30 km/h op wegen met één rijstrook per richting.
  • 50 km/h op wegen met twee of meer rijstroken per richting.
 • B: Op sommige wegen met een fysieke scheiding tussen de rijbanen, zoals vangrails of betonblokken, kan een hogere maximumsnelheid van 100 km/h gelden. Dit wordt met borden aangegeven.
 • C: Voor auto’s met een aanhanger van > 750 kg is de maximumsnelheid 80 km/h.
 • Op autosnelwegen en expreswegen (snelwegen met twee rijstroken per richting en een middenberm) die door bebouwd gebied lopen, geldt een maximumsnelheid van 80 km/h, tenzij anders word aangegeven. 
 • Bestuurders zijn verplicht hun snelheid aan te passen bij dichte mist, zware regenval, sneeuw en bij stof- of rookwolken. 
 • De minimumsnelheid op autosnelwegen (autopistas/autovías) bedraagt 60 km/h. De minimumsnelheid op de overige wegen bedraagt de helft van de aangegeven maximumsnelheid.
 • Op onverharde wegen is de maximumsnelheid 30 km/h.

Flitspaalsignalering

 • Het meenemen en gebruiken van radardetectieapparatuur is verboden.
 • Voor zover bekend is het gebruik van apparatuur met signalering voor vaste flitspalen of trajectcontroles (zoals navigatieapparatuur en telefoons) toegestaan.

Auto en camper

Verlichting

 • Automobilisten zijn, net als in Nederland, overdag alleen verplicht licht te voeren wanneer het zicht ernstig wordt belemmerd.
 • Het gebruik van dimlicht is ook overdag verplicht in tunnels, op wisselstroken en andere rijstroken waarvan door verkeer in beide richtingen gebruik kan worden gemaakt.
 • Automobilisten moeten groot licht gebruiken op slecht verlichte wegen en in slecht verlichte tunnels, tenzij ze een tegenligger tegenkomen of op korte afstand achter een ander voertuig rijden.

Kinderen

 • Let op: Kinderen die 1,35 m of kleiner zijn, mogen niet voorin zitten; zij mogen uitsluitend achterin in een goedgekeurd en passend kinderzitje worden vervoerd.
 • Kinderen die 1,35 m of kleiner zijn, mogen alleen voorin zitten in de volgende gevallen:
  • Als de achterbank al volledig is bezet met kinderen van 1,35 m of kleiner in kinderzitjes.
  • Als het niet mogelijk is om op de achterbank een goedgekeurd kinderzitje te monteren.
  • Als de auto een tweezitter is.
 • Kinderen die groter zijn dan 1,35 m, mogen ook voorin zitten en mogen een gewone veiligheidsgordel gebruiken. In Spanje wordt echter geadviseerd om ook kinderen van 1,35 m tot ongeveer 1,50 m in een goedgekeurd en passend kinderzitje of op een goedgekeurde en passende zittingverhoger te vervoeren.
 • Als een kind (in een van de drie bovengenoemde uitzonderingsgevallen) met de rug naar voren, voor in de auto in een kinderzitje wordt vervoerd, moet de airbag uitgeschakeld zijn.

Lading

 • Lading mag aan de voorkant en aan beide zijkanten niet uitsteken.
 • De lading mag naar achteren niet meer dan 10% van de lengte van de auto uitsteken. Het mag 15% zijn als het om een ondeelbare lading gaat.
 • Naar achter uitstekende lading moet altijd voorzien zijn van een wit markeringsbord met 3 rode strepen (zie verderop).
 • Een lading die de hele breedte van het voertuig beslaat, moet worden gemarkeerd met twee van dergelijke borden aan beide uiteinden, waarbij de borden zo moeten worden bevestigd dat de strepen samen een omgekeerde V vormen.
 • ‘s Nachts en bij slecht zicht moet naar achteren uitstekende lading tevens worden gemarkeerd met een rood licht.

Fietsendrager

 • Let op: Op een fietsendrager achter op een auto, camper of caravan moet je altijd een wit markeringsbord met 3 rode strepen aanbrengen. Dit geldt zelfs voor een fietsendrager zonder fietsen of een fietsendrager in ingeklapte toestand.
 • Als de fietsendrager de achterlichten en reflectoren van je voertuig geheel of gedeeltelijk bedekt, moet de drager zijn voorzien van een verlichtingsbalk.

Kentekenplaat en NL-sticker

 • Als de fietsendrager of bagagebox op je trekhaak de kentekenplaat van je voertuig geheel of gedeeltelijk bedekt, moet je er een witte kentekenplaat op aanbrengen met het kenteken van je voertuig.
 • Je moet in dat geval ook een ovale witte NL-sticker aanbrengen op de fietsendrager of bagagebox. Je mag de sticker niet op de witte kentekenplaat plakken. Je kunt de NL-sticker eventueel op een fiets aanbrengen. Een NL-sticker is verkrijgbaar in de webwinkel van de ANWB.

Markeringsbord

 • Een markeringsbord voor uitstekende lading, zoals een fietsendrager, moet een reflecterend aluminium of kunststof waarschuwingsbord zijn van 50 x 50 cm dat wit is met 3 rode diagonale strepen
 • Een dergelijk bord is onder andere verkrijgbaar via anwb onder de naam Markeringsbord Italië-Spanje.

Dashcam

 • Het gebruik van een dashboardcamera in je auto kan handig zijn, bijvoorbeeld voor het registreren van een aanrijding. Let op: in sommige landen is het gebruik van een dashcam vanwege data- en privacywetgeving problematisch of zelfs verboden. 

Slepen

 • Slepen op auto(snel)wegen is verboden. Je dient een gespecialiseerd bergingsbedrijf in te schakelen.
 • Op andere wegen is het alleen toegestaan een auto met pech te slepen naar de dichtstbijzijnde veilige plek (bijvoorbeeld de vluchtstrook, pechhaven of berm) waar deze het overige verkeer niet hindert. Slepen mag ook alleen als dit veilig kan.

ECE 70-markeringsplaten

 • In Spanje en Portugal moeten achter op een voertuigcombinatie (zoals een auto of camper met caravan of aanhangwagen) die langer is dan 12 m (inclusief fietsendrager en dergelijke), ECE 70-markeringsplaten worden aangebracht. Dit zijn reflecterende gele platen met een rode rand.
 • Er zijn platen met verschillende afmetingen toegestaan:
  • Twee korte platen van 50 x 25 cm (plaats deze in horizontale of verticale stand links en rechts op de achterzijde van de aanhanger).
  • Eén lange plaat van 130 x 25 cm (plaats deze in horizontale stand midden op de achterzijde van de aanhanger).
  • Ook platen met iets afwijkende afmetingen (zoals 56 x 20 cm of 113 x 20 cm) zijn toegestaan.
 • De platen moeten worden aangebracht op een hoogte van 50 tot 150 cm boven het wegdek.
 • De platen zijn onder meer verkrijgbaar bij obelink.nl en heuts.nl (zoek op ECE 70) en bij automaterialenwinkels. Let er bij aankoop op dat het ECE 70-keurmerk (of ECE 70-01) op de platen is aangebracht. 
 • Voor zover bekend is het voeren van deze markeringsplaten in andere Europese landen, zoals Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk, niet toegestaan.

Fietsen

 • Fietsen die achter op de caravan worden vervoerd, moeten worden gemarkeerd met een reflecterend aluminium of kunststof bord van 50 x 50 cm dat wit is met 3 rode diagonale strepen.

Afstand houden

 • Auto’s met aanhanger met een totale lengte van meer dan 10 m, moeten buiten de bebouwde kom een afstand van ten minste 50 m tot hun voorganger houden.
 • Deze verplichting geldt niet als inhalen verboden is, als er meer dan één rijstrook per rijrichting aanwezig is en bij fileverkeer.

Extra brede aanhanger

 • Voor het vervoer van een aanhanger die breder is dan 2,55 m, moet een speciale vergunning worden aangevraagd bij:
  Direccion General de Transportes por Carretera
  Ministerio de Fomento
  Paseo de la Castellana 67
  28071 Madrid
  Tel. +34 915 977 000
 • Voor meer informatie: fomento.es (Spaans).

Motor

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht voor bestuurder en passagier.
 • De bestuurder en passagier(s) van een trike of quad zijn verplicht een helm te dragen tenzij de zitplaatsen zijn uitgerust met veiligheidsgordels.
 • Het is toegestaan om een in de helm geïntegreerd draadloos communicatiesysteem te gebruiken. 

Verlichting

 • Het voeren van dimlicht overdag is verplicht.

Passagiers

 • Het is niet toegestaan om een persoon jonger dan 12 jaar op een motor te vervoeren.
 • Een passagier van 12 jaar of ouder mag alleen op een motor worden vervoerd als er een speciale zitplaats en voetsteunen voor een passagier aanwezig zijn.
 • Alleen ouders, voogden of door hen gemachtigde volwassenen mogen kinderen van 7 tot en met 11 jaar op de motor vervoeren. Het kind moet in dat geval een goed passende helm dragen en er moeten een speciale zitplaats en voetsteunen aanwezig zijn.

Aanhanger

 • Met de motor mag je uitsluitend een lichte bagageaanhanger (niet zwaarder dan 50% van het onbeladen gewicht van de motor) trekken. 
 • Let op: Je mag met een aanhanger niet in het donker en bij slecht zicht rijden.
 • Met een aanhanger moet je een maximumsnelheid aanhouden die 10% lager is dan de standaard maximumsnelheid die geldt. 

Bromfiets en snorfiets

 • In Spanje bestaat geen aparte definitie van een snorfiets; deze valt onder de bromfietsen.
 • Een bromfiets mag niet sneller kunnen dan 45 km/h.

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht.
 • Het is toegestaan om een in de helm geïntegreerd draadloos communicatiesysteem te gebruiken.

Verlichting

 • Brom- en snorfietsen wordt geadviseerd ook overdag dimlicht te voeren.

Passagiers

 • Het is niet toegestaan om een persoon jonger dan 12 jaar op een brom- of snorfiets te vervoeren.
 • Een passagier van 12 jaar of ouder mag alleen op een brom- of snorfiets worden vervoerd als er een speciale zitplaats en voetsteunen voor een passagier aanwezig zijn.
 • Alleen ouders, voogden of door hen gemachtigde volwassenen mogen kinderen van 7 tot en met 11 jaar op de brom- of snorfiets vervoeren. Het kind moet in dat geval een goed passende helm dragen en er moeten een speciale zitplaats en voetsteunen aanwezig zijn.
 • Let op: Bestuurders jonger dan 18 jaar mogen geen passagiers vervoeren.

Plaats op de weg

 • Op een weg waar geen aparte voorzieningen zijn voor langzaam verkeer, mag je de vluchtstrook gebruiken als deze goed berijdbaar is. Is er geen (geschikte) vluchtstrook aanwezig, dan mag je de rijbaan gebruiken.

Aanhanger

 • Met de brom- of snorfiets mag je uitsluitend een lichte bagageaanhanger (niet zwaarder dan 50% van het onbeladen gewicht van de brom- of snorfiets) trekken. 
 • Let op: Je mag met een aanhanger niet in het donker en bij slecht zicht rijden.
 • Met een aanhanger moet je een maximumsnelheid aanhouden die 10% lager is dan de standaard maximumsnelheid die geldt. 

Fiets

 • De hierna vermelde verkeersregels voor een fiets gelden ook voor een elektrische fiets met trapondersteuning tot 25 km/h, een vermogen tot 250 watt en een gewicht inclusief motor van maximaal 40 kg (bicicleta eléctrica).
 • Voor een speedpedelec met trapondersteuning tot 45 km/h gelden speciale regels (zie verderop).

Helm

 • Buiten de bebouwde kom is een helm verplicht voor alle fietsers, behalve wanneer de fietsomstandigheden zwaar zijn (bijvoorbeeld bij lange steile wegen bergopwaarts of bij extreme hitte).
 • Voor kinderen tot 16 jaar is een helm altijd verplicht (ook binnen de bebouwde kom).

Veiligheidsvest

 • Buiten de bebouwde kom is het in het donker en overdag bij slecht zicht verplicht een reflecterend veiligheidsvest of andere reflecterende kleding te dragen die op een afstand van minimaal 150 m nog zichtbaar is.

Mobiele telefoon

 • Het is fietsers verboden tijdens het rijden een telefoon vast te houden.

Hoofdtelefoon of oortjes

 • Het is verboden om te fietsen met een hoofdtelefoon op of met oortjes in je oren.
 • Het is ook verboden om een helm met ingebouwde hoofdtelefoon te dragen.

Verlichting en overige vereisten

 • Fietsen moeten in het donker, in tunnels en bij slecht zicht zijn voorzien van vaste lampen. Voor op de fiets moet het licht de kleur wit of geel hebben en achter op de fiets de kleur rood.
 • Een fiets moet achter een rode reflector hebben, evenals reflectoren op de pedalen en de wielen.
 • Ook moet de fiets zijn voorzien van goed werkende remmen en een bel.

Passagiers

 • Volwassenen mogen een kind jonger dan 7 jaar meenemen in een kinderzitje. 
 • Het kind dat op de fiets wordt vervoerd, moet een helm dragen.

Naast elkaar rijden

 • Fietsers mogen alleen bij goed zicht naast elkaar rijden.

Speedpedelec

 • Voor een elektrische fiets met trapondersteuning tot 45 km/h of een groter vermogen dan 250 watt en ook voor een elektrische fiets die ook zonder trappen kan worden voortbewogen, gelden globaal dezelfde regels als voor een bromfiets.
 • De bestuurder is verplicht een goedgekeurde bromfietshelm (norm ECE 22.05 of 22.06) te dragen. Voor zover bekend is het dragen van een speciale speedpedelec-helm (norm NTA 8776) niet toegestaan.

Fietsendrager

 • Op een fietsendrager (zelfs in ingeklapte toestand) moet altijd een rood-wit markeringsbord bevestigd zijn. 

Elektrische step

 • In Spanje wordt een elektrische step een patinete eléctrico genoemd of officieel Vehículo de Movilidad Personal of VMP (persoonlijke voortbewegingstoestel).
 • Je mag met een elektrische step op de openbare weg mits aan de eisen wordt voldaan.
 • Hierna worden de nationale regels voor het gebruik van elektrische steps vermeld, maar sommige regels worden lokaal bepaald. Informeer daarom ook altijd ter plekke (bijvoorbeeld bij de verhuurder) naar de verkeersregels voor elektrische steps.

Eisen

 • De elektrische step moet een constructiesnelheid van 25 km/h hebben en onder andere voorzien zijn van twee remmen, verlichting reflectoren en een bel of toeter.
 • Minimumleeftijd: geen, maar in sommige steden kan een minimumleeftijd gelden, zoals 15 jaar in Madrid en 16 jaar in Barcelona en Valencia. Ook verhuurbedrijven kunnen een minimumleeftijd van bijvoorbeeld 18 jaar hanteren.
 • Rijbewijs: niet nodig.
 • Helm: verplicht.
 • Reflecterend veiligheidsvest: aangeraden in het donker en bij slecht zicht.

Verzekering

 • Een speciale aansprakelijkheidsverzekering is over het algemeen niet verplicht, behalve in de volgende plaatsen: 
  • Alicante
  • Benidorm
  • Bilbao
  • Castellon
  • Mahon
  • Palencia
  • Pozuelo de Alarcon
 • In alle andere gevallen wordt een speciale aansprakelijkheidsverzekering aangeraden.
 • Controleer bij het huren van een elektrische step de verzekeringsvoorwaarden in het huurcontract.

Brommobiel

 • In Spanje wordt een brommobiel officieel ciclomotor de cuatro ruedas of genoemd.
 • Volgens de wet is een brommobiel gelijk aan een bromfiets. De maximumsnelheid is 45 km/h.
 • De minimumleeftijd voor het besturen van een brommobiel is 15 jaar. Let op: Je mag pas passagiers vervoeren als je 18 jaar bent.
 • Een brommobiel mag niet op een autoweg (autovía), autosnelweg (autopista) en andere wegen die verboden zijn voor langzaam verkeer.
 • Op een weg waar geen aparte voorzieningen zijn voor langzaam verkeer, mag je de vluchtstrook gebruiken als deze goed berijdbaar is. Is er geen (geschikte) vluchtstrook aanwezig, dan mag je de rijbaan gebruiken.
 • Voor het besturen van een brommobiel in Spanje is een (bromfiets)rijbewijs nodig.
 • Neem eventueel een navigatieapparaat mee om alternatieven te zoeken voor wegen die verboden zijn voor brommobielen.
 • Bij pech moet een reflecterend veiligheidsvest worden gedragen.
 • Een Nederlandse brommobiel moet voorzien zijn van een NL-sticker.

Winterbanden en winterregels

Winterbanden

 • Verplicht bij bord of instructie – In Spanje geldt geen algemene plicht om op winterbanden te rijden in de winter. Op bepaalde wegen (met name op bergpassen) kan echter het gebruik van winterbanden of sneeuwkettingen bij winterse weersomstandigheden verplicht worden gesteld. 
 • Banden met het sneeuwvloksymbool (3PMSF, 3 Peak Mountain Snow Flake) en/of de aanduiding M+S (M&S, MS) worden als winterbanden beschouwd.
 • Het rijden op winterbanden of sneeuwkettingen is verplicht bij een rond, blauw verkeersbord met een witte autoband met een sneeuwketting of als dat anderszins wordt aangegeven door de DGT (Dirección General de Tráfico), de Spaanse rijksdienst voor het verkeer. 
 • Ga naar infocar.dgt.es (Spaans) voor informatie over wegen die door winterse omstandigheden afgesloten zijn voor voertuigen zonder winterbanden of sneeuwkettingen.
 • Meer informatie over winterbanden: anwb.nl/winterbanden.
 • Let op: In Andorra zijn winterbanden of sneeuwkettingen van 1 november tot en met 15 mei verplicht.

Sneeuwkettingen

 • Verplicht bij bord of instructie – Op bepaalde wegen (met name op bergpassen) kan het gebruik van sneeuwkettingen of winterbanden bij winterse weersomstandigheden verplicht worden gesteld. 
 • Het rijden op winterbanden of sneeuwkettingen is verplicht bij een rond, blauw verkeersbord met een witte autoband met een sneeuwketting of als dat anderszins wordt aangegeven door de DGT (Dirección General de Tráfico), de Spaanse rijksdienst voor het verkeer.
 • Ga naar infocar.dgt.es (Spaans) voor informatie over wegen die door winterse omstandigheden afgesloten zijn voor voertuigen zonder sneeuwkettingen of winterbanden.
 • Het gebruik van sneeuwkettingen is alleen toegestaan op met sneeuw of ijs bedekte wegen.
 • Sneeuwkettingen moeten ten minste op de aangedreven wielen worden gemonteerd.
 • Als sneeuwkettingen worden gebruikt, is de maximumsnelheid 50 km/h.

Alternatieven

 • Als sneeuwkettingen verplicht zijn, is het in Spanje toegestaan om op sneeuwsokken of andere alternatieven voor sneeuwkettingen te rijden, mits deze voldoen aan de Europese norm NEN-EN 16662-1:2020.

Verkeersborden

 • De verkeersborden in Spanje wijken nauwelijks af van die in Nederland.
 • Een rechthoekig wit bord met een rode rand en een zwarte plaatsnaam erop geeft het begin van de bebouwde kom aan. Datzelfde bord met een schuine rode streep geeft het einde van de bebouwde kom aan.

Auto en motor

 • Een autoweg kan worden aangeduid met het ook bij ons bekende blauwe bord met een witte auto of met een rechthoekig blauw bord met in het wit twee rijstroken en de tekst Autovía.
 • Een driehoekig wit bord met een rode rand en met een afbeelding van een auto die half wordt bedekt door horizontale zwarte lijnen, waarschuwt voor slecht zicht door mist, regen, sneeuw, rook enzovoort.
 • Een wit driehoekig verkeersbord met een rode rand met daarop een zwarte rotswand met vallende stenen waarschuwt voor het risico van vallende stenen of stenen op de rijbaan.
 • Een driehoekig wit bord met een rode rand en een zwart wild zwijn erop waarschuwt voor overstekende wilde zwijnen (deze hebben in de afgelopen paar jaar veel ongelukken veroorzaakt).
 • Een driehoekig wit bord met een rode rand met twee zwarte auto’s erop met daarboven twee omhoog wijzende pijlen die elkaar kruisen, waarschuwt voor het risico van aanrijdingen op een punt waar rijstroken samenkomen en/of zich splitsen waardoor auto’s die van rijstrook wisselen elkaars pad kunnen kruisen.  
 • Een rond blauw bord met een witte koplamp en naar beneden gerichte stralen betekent dat bestuurders dimlicht moeten voeren.
 • Een rond blauw bord met daarop een band met een sneeuwketting betekent dat sneeuwkettingen verplicht zijn.
 • Een rond blauw bord met een wit getal erop (bijvoorbeeld 30) geeft de minimumsnelheid aan. Een vierkant blauw bord met een wit getal erop geeft de adviessnelheid aan.
 • Een blauw vierkant bord met een gebogen witte pijl en een afstand in meters geeft aan waar bestuurders mogen keren.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een naar links (of rechts) afbuigende zwarte pijl met een diagonale rode streep erdoor betekent: Verboden links (of rechts) af te slaan.
 • Een rond wit bord met een rode rand en twee auto’s met daartussen een getal, geeft aan hoeveel meter afstand bestuurders moeten houden tot hun voorganger.

Fiets en elektrische step

 • Een rond blauw bord met een witte figuur met een fiets aan de hand geeft aan dat fietsers hier verplicht te voet verder moeten gaan.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een zwarte step met een stekker geeft aan dat elektrische steps hier verboden zijn.

Aanduidingen

Spaans Nederlands
Abierto Open
Alto, pare, stop Stoppen
Area de Prioridad Residencial Zone alleen voor bewoners
Autopista Autosnelweg (met tol)
Autovía Auto(snel)weg (zonder tol)
Camino cerrado Weg is afgesloten
Ceda, ceda el paso Voorrang verlenen
Cerrado Gesloten
Despacio Langzaam
Desvío, desviación Omleiding
Estacionamiento, aparcamiento Parkeren
Niebla Mist
Nieve Sneeuw
Peatones Voetgangers
Prohibido, prohibida Verboden
Tope Verkeersdrempel
Velocidad máxima Maximumsnelheid
Viento Wind
Zona peatonal Voetgangersgebied

Weergaven: 415

Related Posts

error: